Bukowski, Filip. 2023. „Wizjoner Czystej Formy W ujęciu Wizjonera Jazzu”. Litteraria Copernicana 44 (4):145–149. https://doi.org/10.12775/LC.2022.051.