Dumin, Stanisław, i Czesław Łapicz. 2020. „Alfabet Arabski W świeckich Dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli Z 1770 R”. Litteraria Copernicana, nr 1(33)/ (marzec):61-71. https://doi.org/10.12775/LC.2020.005.