Sznurkowski, Przemysław. 2019. „Kompendium Wiedzy O współczesnych Fenomenach Kultury krajów niemieckojęzycznych”. Litteraria Copernicana, nr 3(31)/ (wrzesień):159–164. https://doi.org/10.12775/LC.2019.044.