Zwierzchowski, Piotr. 2018. „Podążać Swoimi ścieżkami”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/ (grudzień):261-67. https://doi.org/10.12775/LC.2018.063.