Kaniecki, Przemysław. 2018. „Z Przedwojennych podróży Anny Kowalskiej Po Grecji. Wokół «Opowiadań Greckich» I spuścizny rękopiśmiennej”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/ (grudzień):137-53. https://doi.org/10.12775/LC.2018.052.