Antoniak, Joanna. 2018. „Trauma Wojenna Na Przestrzeni wieków. O człowieku W doświadczeniu Granicznym Przez Pryzmat tekstów źródłowych I Literackich”. Litteraria Copernicana, nr 3(27)/ (wrzesień):175-81. https://doi.org/10.12775/LC.2018.041.