Lorek-Jezińska, Edyta. 2018. „Obce Pryzmaty. I Wojna światowa W Malarstwie Brytyjskim”. Litteraria Copernicana, nr 3(27)/ (wrzesień):43-55. https://doi.org/10.12775/LC.2018.030.