Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena. 2016. „Zatrute Owoce nowoczesności. Kulturowy Sens Tragicznych dziejów XX-Wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza”. Litteraria Copernicana, nr 4(20)/ (grudzień):61-81. https://doi.org/10.12775/LC.2016.055.