Balicki, Bogdan, i Sławomir Iwasiów. 2016. „W (niedomkniętym) kręgu Teorii Erazma Kuźmy”. Litteraria Copernicana, nr 3(19)/ (wrzesień):195-207. https://doi.org/10.12775/LC.2016.045.