Kola, A. F. (2015). „Polak z krwi i kości, choć imię i nazwisko brzmią «nieswojsko»…” Manfred Kridl w kraju i na emigracji. Litteraria Copernicana, (2(16)/), 167–172. https://doi.org/10.12775/LC.2015.026