Branach-Kallas, A. (2015). (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania. Litteraria Copernicana, (2(16)/), 59–76. https://doi.org/10.12775/LC.2015.018