Freise, M. (2015). Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych. Litteraria Copernicana, (2(16)/), 13–26. https://doi.org/10.12775/LC.2015.015