Filipowicz, A. (2023). Różewiczowski „zwrot ku rzeczom”? O butach poety z utworu "Álederrida". Litteraria Copernicana, 46(2), 67–85. https://doi.org/10.12775/LC.2023.014