Dakowicz, P. (2023). „To także Różewicz”. Autor Niepokoju jako pisarz dla młodzieży: (O pewnym mniej znanym epizodzie z epoki stalinizmu). Litteraria Copernicana, 46(2), 87–99. https://doi.org/10.12775/LC.2023.015