Bukowski, F. (2023). Wizjoner Czystej Formy w ujęciu wizjonera jazzu. Litteraria Copernicana, 44(4), 145–149. https://doi.org/10.12775/LC.2022.051