Gromadzka, B. (2020). Motywy archetypiczne w prozie fabularnej Marty Tomaszewskiej. Litteraria Copernicana, (4(36)/), 120–124. https://doi.org/10.12775/LC.2020.053