Czajkowski, M. (2020). Strony świata Muminków. Litteraria Copernicana, (4(36)/), 117–119. https://doi.org/10.12775/LC.2020.052