Chłosta-Zielonka, J. (2020). Między powieścią inicjacyjną a autobiograficzną. "Filip" Leopolda Tyrmanda. Litteraria Copernicana, (4(36)/), 33–45. https://doi.org/10.12775/LC.2020.046