Dumin, S., & Łapicz, C. (2020). Alfabet arabski w świeckich dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli z 1770 r. Litteraria Copernicana, (1(33)/), 61–71. https://doi.org/10.12775/LC.2020.005