Sznurkowski, P. (2019). Kompendium wiedzy o współczesnych fenomenach kultury krajów niemieckojęzycznych. Litteraria Copernicana, (3(31)/), 159–164. https://doi.org/10.12775/LC.2019.044