Dziekan, M. M., & Lewicka, M. (2019). Po obu stronach Śródziemnomorza, czyli o podróżowaniu i jego kontekstach kulturowych. Litteraria Copernicana, (1(29)/), 7–11. https://doi.org/10.12775/LC.2019.001