Geraga, M. (2013). Kim jest Czerwona Magda, czyli rozważania o jednym opowiadaniu Stefana Grabińskiego. Litteraria Copernicana, 11(1), 194. https://doi.org/10.12775/LC.2013.011