Zwierzchowski, P. (2018). Podążać swoimi ścieżkami. Litteraria Copernicana, (4(28)/), 261–267. https://doi.org/10.12775/LC.2018.063