Gierlak, M. (2018). Niemiecki pisarz jedzie do stalinowskiej Moskwy. Litteraria Copernicana, (4(28)/), 249–256. https://doi.org/10.12775/LC.2018.061