Antoniak, J. (2018). Trauma wojenna na przestrzeni wieków. O człowieku w doświadczeniu granicznym przez pryzmat tekstów źródłowych i literackich. Litteraria Copernicana, (3(27)/), 175–181. https://doi.org/10.12775/LC.2018.041