Lorek-Jezińska, E. (2018). Obce pryzmaty. I wojna światowa w malarstwie brytyjskim. Litteraria Copernicana, (3(27)/), 43–55. https://doi.org/10.12775/LC.2018.030