Branach-Kallas, A., & Sadkowski, P. (2018). Pierwsza wojna i (nie)pokój – wprowadzenie. Litteraria Copernicana, 27(3), 5–8. https://doi.org/10.12775/17977