Bauchrowicz-Kłodzińska, M. (2016). Zatrute owoce nowoczesności. Kulturowy sens tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza. Litteraria Copernicana, (4(20)/), 61–81. https://doi.org/10.12775/LC.2016.055