Balicki, B., & Iwasiów, S. (2016). W (niedomkniętym) kręgu teorii Erazma Kuźmy. Litteraria Copernicana, (3(19)/), 195–207. https://doi.org/10.12775/LC.2016.045