(1)
Klentak-Zabłocka, M.; Tokarzewska, M. Być komparatystą. Rozmowa Z Profesorem Christianem Moserem / Was heißt Es, Komparatist Zu Sein? Gespräch Mit Professor Christian Moser. LC 2015, 151-164.