(1)
Branach-Kallas, A. (Nie)przekładalność Kultur: Postkolonialne porównania. LC 2015, 59-76.