(1)
Freise, M. Próba Typologii Podstawowych Zagadnień Komparatystycznych. LC 2015, 13-26.