(1)
Kola, A. F.; Wołk, M. Użytki, pożytki, porównania. LC 2015, 5-10.