(1)
Filipowicz, A. Różewiczowski „zwrot Ku rzeczom”? O Butach Poety Z Utworu "Álederrida". LC 2023, 46, 67-85.