(1)
Dakowicz, P. „To także Różewicz”... Autor Niepokoju Jako Pisarz Dla młodzieży: (O Pewnym Mniej Znanym Epizodzie Z Epoki Stalinizmu). LC 2023, 46, 87-99.