(1)
Bukowski, F. Wizjoner Czystej Formy W ujęciu Wizjonera Jazzu. LC 2023, 44, 145–149.