(1)
Chłosta-Zielonka, J. Między powieścią Inicjacyjną a autobiograficzną. "Filip" Leopolda Tyrmanda. LC 2020, 33-45.