(1)
Dziekan, M. M.; Lewicka, M. Po Obu Stronach Śródziemnomorza, Czyli O podróżowaniu I Jego Kontekstach Kulturowych. LC 2019, 29, 7-11.