(1)
Geraga, M. Kim Jest Czerwona Magda, Czyli rozważania O Jednym Opowiadaniu Stefana Grabińskiego. LC 2013, 11, 194.