(1)
Gierlak, M. Niemiecki Pisarz Jedzie Do Stalinowskiej Moskwy. LC 2018, 249-256.