(1)
Kaniecki, P. Z Przedwojennych podróży Anny Kowalskiej Po Grecji. Wokół "Opowiadań Greckich" I spuścizny rękopiśmiennej. LC 2018, 137-153.