(1)
Lorek-Jezińska, E. Obce Pryzmaty. I Wojna światowa W Malarstwie Brytyjskim. LC 2018, 43-55.