(1)
Bauchrowicz-Kłodzińska, M. Zatrute Owoce nowoczesności. Kulturowy Sens Tragicznych dziejów XX-Wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza. LC 2016, 61-81.