(1)
Balicki, B.; Iwasiów, S. W (niedomkniętym) kręgu Teorii Erazma Kuźmy. LC 2016, 195-207.