(1)
Czerwiński, G. Stanisław Kryczyński (1911–1941) – Mistrz Metody, Mistrz słowa. LC 2016, 199-203.