[1]
Branach-Kallas, A. 2015. (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania. Litteraria Copernicana. 2(16)/ (grudz. 2015), 59–76. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2015.018.