[1]
Freise, M. 2015. Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych. Litteraria Copernicana. 2(16)/ (grudz. 2015), 13–26. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2015.015.