[1]
Dakowicz, P. 2023. „To także Różewicz”. Autor Niepokoju jako pisarz dla młodzieży: (O pewnym mniej znanym epizodzie z epoki stalinizmu). Litteraria Copernicana. 46, 2 (wrz. 2023), 87–99. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2023.015.