[1]
Gromadzka, B. 2020. Motywy archetypiczne w prozie fabularnej Marty Tomaszewskiej. Litteraria Copernicana. 4(36)/ (grudz. 2020), 120–124. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2020.053.