[1]
Dumin, S. i Łapicz, C. 2020. Alfabet arabski w świeckich dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli z 1770 r. Litteraria Copernicana. 1(33)/ (mar. 2020), 61–71. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2020.005.